EASY-FUN-PRODUCTIVE
LOD (Level of Developement) สำคัญแค่ใหนสำหรับเรื่อง BIM
LITTLE & BIG BIM
มาตรฐาน BIM ในประเทศไทย อยากให้ยั่งยืนต้องทำแบบ Design Thinking
ทำไม ง่ายและสนุกจึงมีความสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ BIM
BIM จะเกิดได้ต้องเริ่มจากการตั้งคำถาม (Why?)
ศิลปินกับโปรแกรม SketchUp
องค์กรก่อสร้างต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ จึงจะได้ BIM มาครอบครอง?
พูดคุยกับมือปืน สร้างโมเดลสามมิติ (Modeler) มาดูกันว่าจริงหรือไม่ที่ทำงานไม่กี่วันหาเงินได้มากกว่า 30,000 บาทครับ
BM และ BIM
จุดเริ่มต้นของ BIM และการนำไปใช้ประโยชน์